REGULAMIN

Warunki Świadczenia Usług


1. Marka PLAKATOWISKO oraz sklep "plakatowisko.pl" jest własnością firmy:

SZYMON CZŁONKOWSKI DWA NA DWA ul. Żywiczna 7 05-092 Łomianki NIP 1181796396

KONTO BANKOWE: 65 1140 2004 0000 3102 7657 5923
dalej nazywaną "Sprzedającym".

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma: SZYMON CZŁONKOWSKI DWA NA DWA.

2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana "Klientem".

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Państwa zakupy są realizowane poprzez serwis przelewy24.pl

4. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

5. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura) jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.

6. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Sprzedającego. Koszty odesłania towaru w celu wymiany / zwrotu, ponosi kupujący. Nie odbieramy przesyłek za pobraniem.

7. W okresie 14 dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.

8. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

9. Jeśli sprzedawane plakaty są dostępne Sprzedający wysyła plakaty do trzech dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.

10. Jeśli sprzedawca nie posiada aktualnie na stanie zamówionych i opłaconych przez Kupującego wzorów plakatów, Sprzedający zleca drukarni dodruk danego wzoru. W takim przypadku realizacja zamówienia wydłuża się średnio o kolejne 4-5 dni roboczych.

11. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO informujemy, że Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia.

12. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.  

13. O zmianach regulaminu i ich zakresie zostanie podana stosowna informacja na stronie www.plakatowisko.pl Powiadomienie zostanie upublicznione co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

14. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki po sprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

15. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: przeglądarka internetowa z obsługą Html i CSS.

16. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach marketingowych Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest analityka internetowa strony www, analiza odwiedzin. Twoje dane przetwarzane są we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem serwisu i świadczeniem usług w nim oferowanych, w zależności od tego na które się zdecydujesz, to jest świadczenie usług oferowanych w sklepie, realizacja zamówień. Podanie danych w sklepie jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy lub skorzystania z usług. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody, pozostaje zgodne z prawem.

17. Wszystkie składane przez Klienta zamówienia podlegają akceptacji przez Sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zamówienia. Przypadki, kiedy zamówienie może nie zostać przyjęte, są następujące: Jeśli Sprzedający nie jest w stanie uzyskać autoryzacji płatności. Jeśli do zamawianego Produktu mogą mieć zastosowanie ograniczenia wysyłki. Jeżeli Produkt przedstawiony na Stronie Internetowej zawiera oczywisty błąd, taki jak nieprawidłowa cena lub został w inny sposób niewłaściwie opisany. Jeśli na chwilę obecną skończył się nakład danego produktu.

18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.


       Zapraszamy na Zakupy:Ilość:
 


Ilość:
 


Ilość:
 
ul. Żywiczna 7
05-092 Łomianki
k. Warszawy
PLAKATOWISKO
tel. +48 539 648 040
plakatowisko@gmail.com
więcej na:
facebook.com/plakatowisko
instagram.com/plakatowisko
^^

Dotarłeś aż tutaj? W takim razie zapraszamy również na: Aneta Popławska Ilustracja Facebook || DWA NA DWA - Grafika Użytkowa || www.aneta.ilustracja.waw.pl || DWA NA DWA - Facebook ||
© Copyright 2020 by DWA NA DWA. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie jakichkolwiek materiałów bez zgody autora zabronione.
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.